การชำระเงินค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ต้นไผ่ ,กาก้า

หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินมาที่ พี่ใหม่ 081-7666640 โดยระบุ ชื่อ เบอร์โทร จำนวนเงิน ธนาคาร เวลาโอน

About this services